0
ដុំស៊ុបមាន់ ១០ក្រាម x ២៤

ដុំស៊ុបមាន់ ១០ក្រាម x ២៤

វេចខ្ចប់: ១0ក្រាម x ២៤ដុំ x ៣០ប្រអប់/កេស 👉 ដំុស៊ុបមាន់ ប្រើសំរាប់ធ្វើទឹកស៊ុប គុយទាវ បបរមាន់ សម្លរ ជាពិសេសធ្វើស៊ុបមាន់ខ្មៅ ។ 👉ដំុស៊ុបមាន់ ធ្វើអោយរសជាតិម្ហូបកាន់តែឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត។ 👉 លោកអ្នកអាចបន្ថែម គ្រឿងផ្សំផ្សេងៗ តាមតំរូវការ រសជាតិរបស់លោកអ្នក។

$ 1.62

ពិនិត្យមើល : 0 Orders
0.0 rate
ចំនួន :

ផលិតផល​ជាច្រើនទៀត

សូម​ជ្រើសរើស​លក្ខណផលិតផល